BBS-lista

  • Sklaffkom – Körs på SklaffKOM. Ansök om konto på www.sklaffkom.se.
  • Delta City – Körs på NiKom. Anslut med ‘telnet’ eller `ssh` till “deltacity.se” eller ring med modem till 08-6058800. BBS:en körs på en Amiga 1200.
  • SöderKOM – BBS:en som var anledningen till att SklaffKOM utvecklades. Körs idag på EasyKOM och har fortfarande viss användaraktivitet.
  • Common – En av sveriges klassiska BBS:er (startad redan 1981). Inte öppen för allmänheten utan inbjudan krävs för medlemsskap.
  • NiKom BBS – Officiell support-BBS för NiKom.
  • SUGA – Drivs av Swedish Usergroup of Amiga och kör NiKom på en Amiga 3000.
  • Retrobasen – Kör även den NiKom och drivs med en Amiga 4000.

En mer komplett BBS-lista finns att läsa här.