Installera SklaffKOM

Så du är sugen på att starta en egen BBS, eller kanske bara testa och se om du tycker det här verkar roligt? Oavsett vad så är det dags att köra igång!
Först och främst behöver du ett operativsystem att köra SklaffKOM på.

Det hela låter sig kompileras utan allt för många klagomål under FreeBSD 8.0. Syftet med att tillhandahålla dennaa ISO-filer här är om de skulle försvinna från andra sajter med tiden. Det går, efter att du installerat FreeBSD 8.0, att uppgradera FreeBSD ytterligare till åtminstone FreeBSD 8.4, vilket rekommenderas.

Om du finner denna guide knepig eller helt obegriplig så kan det bero på att det inte är helt enkelt att sätta upp en sådan här programvara. Men ge det ett försök!

Har du frågor kan du alltid begära ett konto till Sklaffkom och logga in och be om mer hjälp där.

Ladda ned saker

Du kan ladda ned SklaffKOM version 1.32 (modifierad för att kunna kompileras under FreeBSD 7.x eller senare) här.

Börja med att installera FreeBSD. Det är rekommenderat att du installerar hela Ports-samlingen. När din server är uppsatt laddar du ned SklaffKOM till den och packar upp den i lämplig katalog (exempelvis /root).

Packa upp och konfigurera SklaffKOM

En katalog kallad sklaff-1.32 skapas när du packat upp arkivet. I katalogen finns en en fil kallad INSTALLATION och även om den inte är så vansinnigt uppdaterad för dagens mått mätt så är den värd att läsa igenom och följa.
Skapa användaren sklaff och sätt ett klurigt lösenord på detta konto. Glöm inte bort lösenordet bara.

Du bör i synnerhet modifiera filen sklaff.h och leta efter följande saker att ändra:

#define MACHINE_NAME “skom.se”
#define SKLAFF_ACCT “sklaff”
#define SKLAFF_ID “SKOM II”
#define SKLAFF_LOC “Stockholm, Sweden”
#define SKLAFF_NUM “+46-8-7021174”
#define SKLAFF_SYSOP “Carl Sundbom”

Alla värden och texter inom citationstecken måste ändras så de matchar din BBS. Har du inget telefonnummer kan du antingen låta det som står där stå kvar eller fylla i ett antal nollor eller annat. Kontot för SklaffKOM är som standard sklaff och det är rekommenderat att du låter det fortsätta vara det om du inte har en väldigt specifik anledning till att göra på annat sätt.

När du ändrat alla filer som ska ändras skriver du make och sen väntar du ett slag. Du kommer att få en och annan kompileringsvarning men för det mesta brukar det gå bra. Dokumentationen stipulerar att man ska köra detta kommando som Sklaff-användaren men det fungerar bra om du kör det som root också.

Därefter är det dags att skriva make install. Nu kommer installationsprocessen att bråka och det beror på att SklaffKOM i denna version antar att den ska uppgradera en äldre version av samma programvara och därför tror den att det finns vissa filer sedan tidigare. Men det gör det ju givetvis inte, så därför måste vi lura installationsscriptet lite.

Gå in i katalogen /usr/local/sklaff/etc och skriv ls. Du ska då se två filer, mailtoss och newstoss Dessa två filer är för att man ska kunna läsa och skriva e-post och nyhetsgrupper inne i SklaffKOM. Huruvida det faktiskt fungerar idag låter vi vara osagt.

Kopiera mailtoss till mtoss och newstoss till ntoss och sedan återvänder du till installationskatalogen och kör make install igen.

Om allt nu gått bra skriver du make installdb. Nu installeras databasen för SklaffKOM.

Nu är SklaffKOM installerat! Glöm inte att du inte kan köra SklaffKOM som root utan skapa istället en egen användare för ändamålet. Glöm inte att ange förnamn och efternamn när du skapar din användare, annars ser det ganska fult ut i SklaffKOM.

Logga in användare automatiskt

För att dina användare ska loggas in direkt i SklaffKOM och inte få tillgång till operativsystemet först måste de använda SklaffKOM som ett shell.
Öppna /etc/shells med valfri editor som root och lägg till följande rader i filen:

/usr/local/bin/sklaffkom
/usr/local/bin/sklaffacct

När du skapar användare kommer du nu kunna välja sklaffkom som shell. Gör det så loggas de in direkt. Om du vill att folk ska kunna ansöka om konto sätter du upp ett nytt konto för ändamålet. Förslagsvis ska kontot inte ha något lösenord och ha sklaffacct som shell.

Kontoansökningarna loggas sedan i en textfil vid namn acctlog som ligger i /usr/local/sklaff/etc.

SklaffKOM kraschar

Det händer ibland att SklaffKOM beter sig underligt. Oftast beror det på att en fil kallad .plan saknas i varje användares hemkatalog. Denna fil kräver SklaffKOM för att lagra det som användaren skriver in med kommandot ändra plan. Planen visas sedan om en annan användare kollar status på den användare som skrivit sin plan.

Skapa en .plan-fil genom skriva touch .plan i användarens hemkatalog. Glöm inte att se till så .plan-filen tillhör rätt användare (det vill säga användaren i vars hemkatalog du skriver filen i) samt användarens grupp.

Jag vill ändra meddelandet som visas innan någon loggar in

Enkelt – följ denna guide.